Nemajetková ujma

Za nemajetková ujmu možno považovať akúkoľvek ujmu, ktorá nezasahuje majetkovú sféru, ale poškodzuje osobnostnú sféru poškodeného. Ide teda o zásah do osobnosti človeka, pričom tento zásah sa môže dotýkať zdravia, cti, súkromia alebo osobného života poškodenej osoby.

Ak dôjde k neoprávneným zásahom do osobnosti poškodeného, má poškodený právo domáhať sa najmä:

 • aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti,
 • aby sa odstránili následky týchto zásahov a
 • aby bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie.

Majetková ujma

Škoda predstavuje akúkoľvek stratu na majetku. Napríklad keď Vám niekto cudzí  rozbije okno alebo Vám sused narazí do brány a pod.

Nejedná sa pritom len o škodu skutočnú, ale aj o ušli zisk (výška, o ktorú sa hodnota majetku nezvýšila, ale mala).

Kontaktujte nás

V prípade že máte záujem o naše služby, alebo sa chcete len niečo opýtať, neváhajte nás kontaktovať.

info@narokyonline.sk
0850 888 111

Kontaktný formulár

  Vaše meno *
  Váš email *
  Vaše telefónne číslo
  Predmet
  Popis prípadu
  Príloha

  * povinný údaj

  Tento formulár je chránený pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.