Vyberte si oblasť odškodnenia

Pomôžeme Vám získať mimosúdnou alebo súdnou cestou všetky nároky, na ktoré máte právo.

Bývanie

Bývanie

Zle vyhotovená stavba alebo úprava bytu, reklamácia zlej remeselnej práce, zakúpená nehnuteľnosť ma skryté vady atď.

Viac

Odškodnenie pri dopravnej nehode

Odškodnenie pri dopravnej nehode

Každým rokom narastá počet dopravných nehôd a s tým rastie aj počet poškodených osôb žiadajúcich odškodnenie. Čoraz viac pribúda prípadov, keď poisťovne neoprávnene krátia poistné plnenie.

Viac

Reklamácie rôznych produktov a služieb

Reklamácie rôznych produktov a služieb

Kúpili ste cez e-shop alebo kamenný obchod produkt, prípadne službu a nie ste spokojný? Máte problém s reklamáciou daného produktu alebo služby?

Viac

Ujma na zdraví

Ujma na zdraví

Spôsobil Vám lekár alebo iný zamestnanec nemocnice, či ústavu ujmu na zdraví? Boli ste napadnutý iným človekom alebo zvieraťom? Mali ste pád na chodníku alebo Vám bola spôsobená ujma na zdraví iným subjektom (dopravná nehoda, pracovný úraz atď.) Ujma na zdraví sa nemusí chápať ako len narušený fyzický stav jedinca, ale aj psychický stav jedinca.

Viac

Spory s poisťovňou a riešenie poistných údalostí

Spory s poisťovňou a riešenie poistných údalostí

Dopravná nehoda, nehoda v domácnosti (vytopenie od susedov atď.), krátené alebo nevyplatené poistné plnenie, na ktoré máte nárok.

Viac

Pracovnoprávne spory a nároky

Pracovnoprávne spory a nároky

Neoprávnená výpoveď, nevyplatená mzda, nevyplatené odstupné, choroba z povolania, pracovný úraz a iné.

Viac

Letecká doprava

Letecká doprava

Zrušený let, meškajúci let, stratená alebo poškodená batožina.

Viac

Reklamácia dovolenky

Reklamácia dovolenky

Vaša dovolenka nebola taká ako Vám ju prezentovala cestovná kancelária?

Viac

Majetková a nemajetková újma

Majetková a nemajetková újma

Sú to ujmy, na ktoré môžete mať nárok, ak ste napr. pri dopravnej nehode prišli o blízkeho člena rodiny alebo ste prišli o hmotné veci kvôli zavineniu niekoho iného, atď.

Viac

Spory so štátom

Spory so štátom

Ak Vám štát alebo štátny zamestnanec spôsobili škodu svojim počínaním, máte nárok na náhradu danej škody.

Viac

Neviete, do ktorej kategórie patrí Váš nárok?

Kliknite sem