Zrušili Vám let alebo mešká Váš let o viac ako 3 hodiny? Nevešajte hlavu, máte predsa nárok na odškodnenie až 600 Eur a to až 3 roky spätne! Presmerovali Vám let na iné letisko, znížili Vám prepravnú triedu alebo Vám bol nástup do lietadla odoprený ? Aj v tomto máte právo na kompenzáciu. Nároky vyplývajú z nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady EU a platí to pre všetkých občanov Európskej únie. Žiadajte náhradu škody aj pri poškodení a strate batožiny.

Obráťte sa na nás a my Vám získame maximálnu možnú kompenzáciu!

Váš prípad posúdime zdarma! Za naše služby neplatíte žiadne poplatky. Našou jedinou odmenou je provízia 5 – 25% zo získanej čiastky jedine v prípade vyhraného sporu.

Meškajúci let

Ak ste do cieľovej destinácie dorazili s najmenej trojhodinovým meškaním, máte nárok na odškodnenie! Výnimku predstavuje meškanie z dôvodu mimoriadnych okolností (napr. nepriaznivé počasie, štrajk, situácia ohrozujúca bezpečnosť cestujúcich,..). Výška odškodnenia sa pohybuje od 250 do 600 Eur a reklamáciu je možné spraviť 3 roky spätne.

Výška odškodnenia stanoveného Európskou úniou sa odvíja od diaľky letu:

 • 250 Eur – let kratší ako 1 500 km
 • 400 Eur – let dlhší ako 1500 km v rámci EU, Nórska, Islandu a Švajčiarsku alebo mimo EU pri letu v rozpätí 1 500 – 3500 km
 • 600 Eur – let dlhší ako 3 500 km

Zrušený let

Ak Váš let bol zrušený v posledných 14-tich dňoch, letecká spoločnosť Vám musí vrátiť nie len peniaze za letenku, ale aj zaistiť finančnú kompenzáciu za zrušenie letu.

Výška náhrady za zrušený let závisí od diaľky letu:

 • 250 Eur – let kratší ako 1 500 km
 • 400 Eur – let dlhší ako 1500 km v rámci EU, Nórska, Islandu a Švajčiarsku alebo mimo EU pri letu v rozmedzí 1 500 – 3500 km
 • 600 Eur – let dlhší ako 3 500 km

Nárok na odškodnenie za zrušený let Vám vo väčšine prípadu náleží aj keď využijete náhradný let.

Odopretie nástupu na palubu lietadla

Odopreli Vám vstup na palubu lietadla neoprávnene?  Nárok na vrátenie ceny letenky alebo náhradný let máte ihneď na letisku.  Pokiaľ si vyberiete náhradný let, dokonca máte aj nárok  na občerstvenie a prípadne ubytovanie.

V obidvoch prípadoch Vám náleží finančne odškodnenie, ktoré sa pohybuje od 250 do 600 € v závislosti od diaľky letu.

 • 250 Eur – let kratší ako 1 500 km
 • 400 Eur – let dlhší ako 1500 km v rámci EU, Nórska, Islandu a Švajčiarsku alebo mimo EU pri letu v rozmedzí 1 500 – 3500 km
 • 600 Eur – let dlhší ako 3 500 km

O neoprávnenom odopretí nástupu do lietadla sa jedná v prípade, pokiaľ máte všetky dokumenty v poriadku, dorazili ste na letisko včas, ale dopravca Vás i tak vylúčil z prepravy (napr. z dôvodu, že už nie je miesto v lietadle).

Presmerovanie letu

Pokiaľ Váš let z akéhokoľvek dôvodu presmerovali na iné letisko, máte nárok na zaistenie prepravy na pôvodné miesto príletu alebo preplatenie vzniknutých nákladov.

Okrem toho, ak na pôvodné letisko dorazíte o viac ako 3 hodiny neskôr a dôvodom presmerovania nebola mimoriadna okolnosť, máte nárok taktiež na odškodnenie 250 -600 Eur.

V prípade, že sa o presmerovaní dozviete ešte pred nástupom na palubu, máte právo let odmietnuť a od prepravca žiadať vrátenie peňazí za letenku.

Pokiaľ bol Váš let presmerovaný a musíte čakať na letisku, máte rovnako nárok na primerané občerstvenie a dva telefónne rozhovory zdarma. Pokiaľ musíte na presmerovaný let čakať cez noc, máte nárok za zaistenie hotelu a prepravu z letiska do hotelu a späť.

Zníženie cestovnej triedy

V prípade zníženia triedy sa cestujúcemu poskytuje náhrada formou úhrady určitého percenta z ceny letenky v závislosti od letovej vzdialenosti, a to:

 • 30 % z ceny letenky v prípade letov do 1 500 km
 • 50 % z ceny letenky v prípade letov v rámci EÚ nad 1 500 km (s výnimkou letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departementmi) a v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km
 • 50 % z ceny letenky v prípade letov v rámci EÚ nad 1 500 km (s výnimkou letov medzi EÚ a francúzskymi zámorskými departementmi) a v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km.

Náhrada za stratenú alebo poškodenú batožinu je až 1 350 Eur

Letecký dopravca je zodpovedný aj za prepravu batožiny. Pokiaľ Vám teda letecký dopravca stratí alebo poškodí batožinu, je povinný nahradiť Vám vzniknutú škodu.

U náhrady za stratenú alebo poškodenú batožinu je stanovená maximálna výška odškodnenia, ktorú po leteckej spoločnosti môžete požadovať. Je to približne 1350 Eur na jednu batožinu.

POZOR NA TIETO LEHOTY!

 • Poškodenú batožinu musíte u leteckej spoločnosti reklamovať písomne do 7 dní.
 • Oneskorená batožina sa stáva stratenou po 21 dňoch od príletu lietadla. Po tomto termíne sa môže žiadať náhrada za oneskorenú batožinu.
 • Pokiaľ Vám letecká spoločnosť odmietne za stratenú alebo poškodenú batožinu zaplatiť odškodnenie, máte až 3 roky na podanie žaloby. Lehota sa počíta odo dňa letu.

Kontaktujte nás

V prípade že máte záujem o naše služby, alebo sa chcete len niečo opýtať, neváhajte nás kontaktovať.

info@narokyonline.sk
0850 888 111

Kontaktný formulár

  Vaše meno *
  Váš email *
  Vaše telefónne číslo
  Predmet
  Popis prípadu
  Príloha

  * povinný údaj

  Tento formulár je chránený pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.